Kolejová vozidla

Označení železničních vozů před rokem 1983

(Zdroj: F.Hofner, JHušák,B.Vejvoda - Poštovní provoz, 1946)

CF - třetí třída osobního vozu s poštovním oddílem

F - poštovní vůz dvounápravový pro úřednické vlakové pošty

Fy - poštovní vůz třínápravový pro úřednické vlakové pošty 

Fa - poštovní vůz čtyřpravový pro úřednické vlakové pošty

Ff - poštovní vůz čtyřpravový, dvoudílný, spojený mněchem (pozn.: v roce 1946 byly dva vozy stále v provozu)

DF - služební vůz dráhy s poštovním oddílem (dvounápravový)

DFa - služební vůz dráhy s poštovním oddílem (čtyřnápravový)

DFl - služební vůz dráhy s poštovním oddílem (dvounápravový) se slabým táhlem - pro místní dráhy

DF/u - služební vůz dráhy s poštovním oddílem (dvounápravový) pro úzkorozchodné dráhy

CDFlm - kombinovaný vůz pro dopravu pošty v motorových vlacích 

Označení železničních vozů po roce 1983

(Zdroj: Technický předpis Federálního ministerstva spojů z roku 1987 s názvem Obsluha poštovních vozů železničních)

V majetku Spojů:
a) Řada Post (čtyř nápr.)
      - Post typu Bautzen
      - Post typu Studénka
      - Postmw typu studénka
b) Řada Postaa (dvou nápr.)
c) Řada Gbkks (dvounápr, dodané v r 1985)

V majetku ČSD používaných též pro přepravu poštovních zásilek a tisku:
a) Sdružené (kombinované) vozy
    - řada DPost (čtyř nápr. zavazadlové a poštovní)
    - řada DmaPost (čtyř nápr. zavazadlové a poštovní s postranní chodbou)
b) Přípojné vozy motorové trakce
   - řady BixPost (čtyř nápr. pro cestující s poštovním oddílem)
c) kryté nákladní vozy železnice, používané pro vedení přímých nebo přidaných poštovních vozů)
   - řada G (dvou nápr)
   - řada Ha (čtyř nápr.)
d) zavazadlové (služební) vozy železnice
   řady D, Dms a BDms (byly využívány pro železniční přepravu závěrů (žpz) zaměstananci drah bez doprovodu zaměstnance pošty.

 

Vyhledávání

Muzeum vlakové pošty © 2009 Všechna práva vyhrazena.