Výňatky z předpisů

Jak správně uzavřít poštovní pytel.

Uzavírání a plombování poštovních pytlů je jedna z dovedností, která se kontejnerizací poštovní přepravy stává stále méně rozšířenou.

Zde je uveden postup uzavírání pytle jak je popsán v Poštovních provozních předpisech z roku 1928. Kurzívou jsou pak opravy předpisu, ke kterým došlo v letech 1929 - 1932.

§ 103

Ovazování pytle motouzem a jeho uzavírka olověnou plombou

Před ovázáním musí se pytel s obou stran svinouti tak, aby na jeho hrdle zůstal zevně jen jeden záhyb. Na protější plochou stranu hrdla se přiloží vlaječka a hrdlo i s vlaječkou se dvakrát ovine nenavazovaným motouzem, aby ovazek byl od horního okraje pytle alespoň na šíři dlaně. Uzavírá-li se pytel olověnou plombou nebo pečetkou, sváží se konce motouzu nad vlaječkou; pečetí-li se, sváží se nad otevřeným záhybem pytle. Konce motouzu sváží se tak pevně na dva uzle, aby nebylo lze ovazek posunouti. Uzavírá-li se pytel olověnou plombou, musí se k jeho ovázání použíti předepsané konopné šňůrky. (poslední dvě věty byly později nahrazeny: Ovazek se tvoří takto: jeden konec motouzu přidrží se na hrdle pytle palcem levé ruky; druhý konec se veme do pravé ruky a zprava dvakrát ovine kolem hrdla pytle tak, aby levý konec byl nahoře; tento konec podsune se zdola mezi vlaječku a obě vinutí motouzu, oba konce se pevně utáhnou, aby neblo lze ovazek posunouti, a sváží se ještě na jeden uzel. Uzavírá-li  se pytel olověnou plombou, musí se k jeho ovázání užíti předepsané konopné šňůrky. Tento postup nejspíš vzbudil u poštovních úředníků nevoli, takže byl tento odstavec později doplněn o další možný postup, který používal i aotor stránek: Stejného ovazku lze docíliti takto: motouz se přidrží na vlaječce palcem levé ruky jako malé poutko (klička), jehož oba konce (levý krátký a pravý dlouhý) jsou nahoře; pravý konec se vezne do pravé ruky a dvakrát pevně ovine  kolem hrdla pytle, zespod protáhne poutkem a přidrží palcem levé ruky; pravou rukou se uchopí levý  (kratší) konec motouzu a vytáhne a levou rukou se uchopí pravý konec; oba konce motouzu se pevně utáhnou, aby nebylo lze ovazek posunouti, a sváží se ještě na jeden uzel.)

§ 104

Zhotovování uzavírky

1. Uzavírka olověnou plombou se pořizuje takto:

a) Konce konopné šňůrky, které se při svazování ponechají stejně dlouhé, provléknou se jednoduše, každý jedním kanálkem plomby a ta se přisune těsně k uzlu.

b) Olověná plomba se vloží do kleští na plomby, jejichž ramena se stisknou tak, aby otisk legendy poštovní služebny na vypouklé straně a otisk malého státního znaku na vyduté straně plomby byl uprostřed plomby, čitelný a jasný.

c) Po zhotovení olověné plomby se přečnívající konce šňůrky ustřihnou těsně u plomby. Přednosta úřadu a pod. musí dozírati na řádné plombování pytlů.

Vyhledávání

Muzeum vlakové pošty © 2009 Všechna práva vyhrazena.