V kartovacích přehldech úpž nenalezena. Byla vedena ve spěšném vlaku sp 902 Ostrava-Vítkovice - Jeseník.

Úpž vedena v úseku Ostrava-Vítkovice - Opava-západ - Krnov. Přepravovala denní tisk a závěry pro pošty Opava 2, Krnov 1 a Bruntál 1. Jako žpz pak byly v úseku Krnov - Jeseník bez doprovodu poštovního zaměstnance přepravován závěr pro poštu Jeseník 1.

Nakládka na nádraží Ostrava - Vítkovice probíhla na I. nástupišti z nákladového prostoru poštovní Avie přes okna na sedadla motorového vozu M 262. Vykládka ve stanici Opava - západ probíhala vyhazováním balíků tisku z oken do připravovaných hlubokých dvoukoláků. Způsob vykládky ve stanici Krnov je patrný na snímcích. Poštovní doprovod se pak do Ostravy vracel volnou jízdou. S vykládkou většinou pomáhal vlakvedoucí, nebo průvodčí. Odměnou jim byly výtisky denního tisku s razítkem Neprodejné. Těmito výtisky se PNS bránilo vykrádání balíků s denním tiskem.

Další snímky interiéru motorového vozu M 262 naleznete zde https://www.vagonweb.cz/fotogalerie/CSD/CSD_M262_0.php.

 

 

Vyhledávání

Muzeum vlakové pošty © 2009 Všechna práva vyhrazena.