O muzeu

 
Činnosti muzea:
  • publikační (3x ročně časopis "Československá vlaková pošta") 
  • edukační (školní exkurze na výstavě, přednášky ve škole)
  • odborná (konzultace autorům publikací, výstav a vývojářům modelů) 
  • archivační a sbírkotvorná
  • doplňková

 

Jak lze pomoci muzeu? 

Expozice je rozšiřována a budována čtyřmi způsoby:

1/ darováním

2/ zapůjčením 

3/ výměnou

4/ prodejem

Pokud si myslíte, že máte doma něco, co se týká poštovnictví a co by mě mohlo zajímat, pak můžete obohatit sbírky muzea jedním z uvedených způsobů. 

Neustále příjmám:

- do expozice: provozní tiskopisy (vlaječky, svazovky, karty, seznamy...), poštovní pytle, poštovní pomůcky.

- pro badatelskou, publikační a konzultační činnost: poštovní a dopravní předpisy, publikace o historii pošty, železnice a telekomunikací, filatelistickou literaturu

- k výrobě replik zásilek: dobový balicí materiál (papír, motouz, lepicí pásky, obálky), staré kufry, proutěné koše, dřevěné bedničky. Nehodnotný filatelistický materiál.

 

Jak je muzeum financováno ?

Muzeum nedisponuje žádnými prostředky z dotací nebo příspěvků ať už státních, nebo firemních. Financováno je pouze ze soukromých zdrojů kurátora sbírky a z malé části prodejem časopisu (a relevantní inzerce v něm), pohlednic a drobných suvenýrů. 

Poštovní vozy na výstavy, stejně tak jejich přeprava a stání, jsou poskytnuty svými majiteli bezplatně, na základě džentlmenské dohody založené na vzájemné důvěře.

Děkuji za podopru Muzeu vlakové pošty, které se pro Vás již od roku 2009 snaží zachovat památku na 149 let dlouhou éru posádek poštovních ambulancí. 

Petr Študent - šéfredaktor a kurátor

 

Historie Muzea vlakové pošty

Muzeum nebylo založeno. Muzeum vzniklo samovolně, ale má-li se přesně určit datum jeho vzniku, tak to byl začátek roku 2009, kdy jsem založil tyto webové stránky. Umístil jsem na ně své staré fotky a pár tiskopisů z doby, kdy jsem v letech 1990 - 1998 pracoval v ambulantních poštách představenstva Ostrava 02. Na web jsem umístil také výzvu všem svým bývalým kolegům, aby také poslali své vzpomínky a památky na jejich práci ve vlakovkách. Výva se setkala s nečekaným zájmem a množství artefaktů rostlo. Díky výzvě se mi podařilo navázat kontakt i se soukromým majitelem poštovního vozu řady Postm (ex Fa) ze Studénky z roku 1971. Přijal jsem pozvání zůčastnit se v červnu 2011 setkání historických kolejových vozidel Randez v Bratislavě.

 S sebou jsem vezl několik zvětšenin fotografií Jiřího Vašků, dva poštovní pytle a několik Kartovacích přehledů. Ve voze jsem vytvořil jednoduchou výstavu, ale bylo zřejmé, že k navození dojmu běžného pracovního dne posádky vlakové pošty z osmdesátých let minulého století je to málo.

S každou další výstavou v poštovních vozech různých majitelů se stávala expozice bohatší a věrohodnější.

Vzrůstající archiv Muzea mě nutil k zamyšlení, jak s množstvím informací od bývalých kolegů a z vlastního bádání smysluplně naložit. Nejdříve jsem měl v úmyslu psát o československých vlakových poštách knihu, ale po zhodnocení mého volného času (jsem fotograf a grafik na volné noze), jsem usoudil, že k napsání knihy budu mít čas až v penzi. Proto jsem se rozhodl vydávat časopis, jehož první číslo vyšlo v únoru roku 2013. S potěšením konstatuji, že zájem o něj roste a to dokonce i v zahraničí, ačkoliv je psán česky.

V lednu 2014 jsem rozšířil řady členů britské TPO´s & Seapost Society; 4. března 2014 jsem byl přijat za individuálního člena Asociace muzeí a galerií ČR. Ve stejné době rozšířilo svou činnost o edukační program pro ZŠ a SŠ.

4. července 2014 byla pro ztrátu důvěry přerušena spolupráce se společností Spol. moravských okresních drah. 

19. července 2014 byla expozice poprvé realizovaná v Bezdružicích stylem "Nádražní poštovní úřad". Navázána byla také spolupráce s Muzeem ČD v Lužné u Rakovníka a prohloubena spolupráce s Českou Poštou a Poštovním muzeem.

 

Vyhledávání

Muzeum vlakové pošty © 2009 Všechna práva vyhrazena.