OPRAVA

Některým výtiskům schází na straně 15 fotografie vozu Fa 43-709. Způsobila to chyba, kdy byla do tisku odeslána data elektronické verze časopisu. Licence k fotografii neumožňuje jeji elektronické šíření, proto ji nenajdete ani zde. Majitelům vadného výtisku bude na požádání zdarma zaslána opravná přelepka. 
 

Nerealizovaná titulní stránka

POŠTY: Praha hlavní nádraží

Na straně 10 ne moc dobře vyšel tisk fotografie zadního poštovního dvora. Zde je její digitální verze.

Nepoužíté fotografie

Organizační členění Ministerstva pošt a telegrafů v roce 1922

Statistika podniku Československá pošta za rok 1926

 

Československá pošta, telegraf a telefon v roce 1926 (výtah)

Územní obvod pošty měří 140 349 km2 a čítá 14 298 657 obvytel.

 

Obvody jednotlivých ředitelství jsou následovní:

 

Ředitelství                        Územní obvod v km2               Počet obyvatel

Praha                                    41 105                               5 507 314

Pardubice                              10 918                               1 393 860

Brno                                   21 2999                               2 527 115

Opava                                   5 511                                  990 249

Bratislava                               29 287                                2 154 363

Košice (obvod košický)            19 631                                1 050 207

Košice (obvod užhorodský        12 598                                 675 549

 

Čisý zisk podniku Československá pošta činí za rok 1926 je Kč 165 493 708 a je o 89 730 068 Kč vyšší než zisk za rok 1925.

Na investice byla věnována v r. 1926 částka Kč 227 008 046 z čehož do vozů vlakových pošt Kč 10 699 480.

 

Poštovních úřadů a poštoven bylo:

V roce                         1922            1923            1924            1925            1926

pošt. úřadů                   3775            3774            3728            3712            3701

poštoven                      830            814            829            831            841

 

Vlakové pošty 

roku                             1922                1923                1924                1925                1926

vlakových pošt                764                  723                  741                  743                  729

délka kursů v km    nejsou data     nejsou data     108 645,5   110 684,5   110 184,1

 

Poštovní dopravní prostředky

roku                                          1922          1923          1924          1925           1926                           

železničních vozů poštovních          530            490            481            490            497

želez. vozů s oddílem pošty            239            308            301            298            295

pošt. automobilů                          258            305            309            309            309

silničních vozidel                           3341          3386          3953           4257          4833

koní                                           2191          2233          1985           1993           2004

 

Úhrn dopravených zásilek

roku     1922                1923                1924                1925                1926

749 534 760            718 568 696            707 333 631            797 500 261            908 120 145

 

Zaměstnanectvo

U správních úřadů

                        1922                1923                1924                1925                1926

úředníci             2475                2452                2304                2075                2191

zřízenci               948                  519                  851                  597                  719

 

Ve službě výkonné

úředníci            16 188             15 544             15 860             13 967             14 353

zřízenci             17 830             17 574             17 763             15 887             15 181

zam. smluvní      3 320               3 897               3 983               4 720               5 529

 

Úhrnem všech zam.

                        40 761             39 986             40 761             37 264             37 973

 

Zdroj: Zájmy Českosl. Poštovního a telegrafního zřízenectva, č. 18, 15. září 1927.

 

Opravy

Strana 20: u mapy je omylem uvedeno Firechild C-82. Správně má být Fairchild C-82.

Vyhledávání

Muzeum vlakové pošty © 2009 Všechna práva vyhrazena.