Ćtenářský servis

 
Mnoho věcí se pro nedostatek prostoru do časopisu již prostě nevešlo, ale byla by škoda Vás o ně připravit. 
 
Klikněte na obrázek:
 
ROČNÍK I. (2013)
   
ROČNÍK II. (2014)
  
ROČNÍK III. (2015)
  
ROČNÍK IV. (2016)
  
ROČNÍK V. (2017)
     
 
 

Seznam článků (aktualizace 12. 12. 2016)

Číslo Pořadí Rok Rubrika Článek Strany Autor
1 1 2013 Ostatní Definice a pojmy poštovní přepravy 2 - 3 Petr Študent
1 1 2013 Historie Počátky zpracování zásilek za jízdy 4 - 7 Petr Študent
1 1 2013 Předpisy Věstník Ministerstva pošt a telegrafů, výběr 1919 - 1922 8 Petr Študent
1 1 2013 Předpisy Předpis "Poučení pro pracovníky poštovních kurzů železničních 9 Petr Študent
1 1 2013 Vozový park Fa (Post) Studénka 1971 10 - 14 Petr Študent
1 1 2013 Dokument Mapa č. 1 (ze souboru map poštovních kurzů 1946) 15 Petr Študent
1 1 2013 Profil Vlaková pošta č. 1 16 - 17 Petr Študent
1 1 2013 Pamětníci Ještě živáčky!! 18 Petr Študent
1 1 2013 Ostatní Přepadení u Studénky 19 Petr Študent
1 1 2013 Muzeum Novinky z Muzea vlakové pošty 20 Petr Študent
1 1 2013 Ostatní Zajímavosti z pošt. provozu 21 Petr Študent
2 2 2013 Historie Legionářská vlaková pošta v Rusku 2 - 6 Petr Študent
2 2 2013 Pamětníci Jezdil za císařpána 1. 7 Petr Študent
2 2 2013 Vozový park Rakouský vůz řady Fa (FF, 1858 - 1909 8 - 9 Petr Študent
2 2 2013 Vozový park Poštovní vůz řady Fa, VEB Waggonbau Bautzen, DDR, 1961 10 - 14 Petr Študent
2 2 2013 Profil Vlaková pošta č. 680 (učňovská) 15 Petr Študent
2 2 2013 Profil Hodonínské vlakové pošty č. 576, 577 a 578 16 - 17 Petr Študent
2 2 2013 Předpisy Postup při vyměňování pošty na nádraží 18 Petr Študent
2 2 2013 Pamětníci Pošťáci vzpomínají. Z dopisů čtenářů. 20 Petr Študent
2 2 2013 Infografika Jak to fungovalo? 21 Petr Študent
3 3 2013 Předpisy Denní razítko vlakové pošty 1 Petr Študent
3 3 2013 Historie Rakouské dědictví - české země 2 - 5 Petr Študent
3 3 2013 Pamětníci Jezdil za císařpána 2. 6 Petr Študent
3 3 2013 Pamětníci Jezdil za Novotného 7 Petr Študent
3 3 2013 Předpisy Věstník Ministerstva pošt a telegrafů, výběr 8 Petr Študent
3 3 2013 Předpisy Ustanovení č. 78. Nová úprava poštovních pytlů a jejich používání v poštovním provozu. 9 Petr Študent
3 3 2013 Muzeum Vlaková pošta opět na kolejích 12 Petr Študent
3 3 2013 Pošty Pošta Praha 022 - Mysarykovo nádraží v letech 1845 - 1945 13 - 15 Pavel Korbel
3 3 2013 Muzeum Každá legrace něco stojí - i starý vagón 15 Petr Študent
3 3 2013 Profil Vlakové pošty na úzkorozchodných tratích 16 - 20 Petr Študent
3 3 2013 Ostatní Zajímavosti z pošt. provozu 21 Petr Študent
3 3 2013 Ostatní Ztracené prachy - Poštovní komiks 22 Petr Študent
1 4 2014 Předpisy Věstník Ministerstva pošt a telegrafů, Nový způsob, jak ovazovati peněžní a úhrnné pytle 0 Petr Študent
1 4 2014 Historie 1918 - 1920, Slovensko a Podkarpatská Rus 2 - 5 Petr Študent
1 4 2014 Profil Vlaková pošta Čop - Užok 1001 6 Petr Študent
1 4 2014 Profil Vlaková pošta Bratislava - Praha 801 7 - 8 Petr Študent
1 4 2014 Infografika Vlaková pošta Bratislava - Praha 801 - schéma napojení GVD 1967/1968 8 Petr Študent
1 4 2014 Pamětníci Plzeňské vlakové pošty (350, 351, 352, 353) 9 - 12 Petr Študent
1 4 2014 Vozový park Třínápravové poštovní vozy řady Fy 13 - 15 Petr Študent
1 4 2014 Pošty Pošta Praha 022 - Mysarykovo nádraží v letech po roce 1945 16 - 18 Pavel Korbel
1 4 2014 Dokument Mapa organizae poštovní přepravy k 1.1.1954 ze souboru "Dílčí mapy poštovních kursů". 19 Petr Študent
1 4 2014 Muzeum novinky z Muzea vlakové pošty 20 - 21 Petr Študent
1 4 2014 Ostatní Pošta není holubník - Poštovní komiks 22 Petr Študent
2 5 2014 Historie Konec vlakových pošt v České republice 2 - 8 Petr Študent
2 5 2014 Vozový park Poštovní vůz Postmw, Vagónka Studénka 1984 - 1985 0, 9 - 15 Petr Študent
2 5 2014 Profil Automobilová pošta Plzeň - Tachov 1034 16 Petr Študent
2 5 2014 Profil Vlakové pošty Praha - Ostrava 75 a 76 17 - 18 Petr Študent
2 5 2014 Infografika Vlp. Žilina - Praha 75, GVD 1961 18 Petr Študent
2 5 2014 Pamětníci Hanýrka pražských ambulantů 19 Jiří Vašků
2 5 2014 Muzeum Novinky z Muzea vlakové pošty 20 - 21 Petr Študent
3 6 2014 Muzeum Přepadení v Bezdružicích 0 Petr Študent
3 6 2014 Vozový park Poštovní vuz F 5-0671 2 - 8 Petr Študent
3 6 2014 Pošty Pošta Kolín 2 9 - 11 Petr Študent
3 6 2014 Profil Kolínské vlakové pošty 12 - 13 Petr Študent
3 6 2014 Pamětníci Z Tábora do Kolína (vedoucí pošty Kolín Ladislav Kadlec) 14 - 15 Petr Študent
3 6 2014 Muzeum MVP v Sedlčanech 16 - 17 Petr Študent
3 6 2014 Pošty Praha 022 - hlavní nádraží (ex Praha K.F.J.B, ex Praha 15), 1. část 18 - 21 Pavel Korbel
1 7 2015 Historie 1920 - 1929, prosperita první republiky 3 - 8 Petr Študent
1 7 2015 Historie Praha 022 - hlavní nádraží (ex Praha K.F.J.B, ex Praha 15), 2. část 9 - 10 Pavel Korbel
1 7 2015 Vozový park Čtyřnápravové vozy typu Fa 13, 1911 - 1934 11 - 15 Petr Študent
1 7 2015 Dokument Poslanecká interpelace ministru železic a ministru pošt a telegrafů. 1919 16 Petr Študent
1 7 2015 Historie První v Habsburské monarchii 17 Petr Študent
1 7 2015 Zahraničí Letadlová pošta v USA, 1946 1, 18 - 22 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum Nová výstava "Pošta na kolejích, 1850 - 2015" 1 Petr Študent
2 8 2015 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, I. díl 3 - 8 Josef Heptner
2 8 2015 Historie První rakouské vlakové pošty, 1850 - 1865. 9 - 10 Petr Študent
2 8 2015 Vozový park Vozy prvních rakouských vlakových pošt 11 - 13 Petr Študent
2 8 2015 Pamětníci Pohledy z Triestu. 14 Petr Študent
2 8 2015 Profil Po Severní dráze - vlakové pošty na EX 202 / 203 "Chopin". 15 - 18 Petr Študent
2 8 2015 Vozový park Polský vůz typ 304C řady Pdm 16 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum 1. Máj s Pacifikem 19 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum Brněnská muzejní noc 20 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum Muzejní vlaková pošta Břeclav - Ostrava 165 21 - 23 Petr Študent
3 9 2015 Historie Vůz polní pošty na Rusi 3 - 5 Pavel Dobrovolný a Petr Tolar
3 9 2015 Vozový park Vůz polní pošty na Rusi 3 - 5 Pavel Dobrovolný a Petr Tolar
3 9 2015 Historie Pozor pes - zásilky vojenské zprávy 19 Petr Študent
3 9 2015 Pamětníci Povolán k polní poště 6 Petr Študent
3 9 2015 Pamětníci Povídání s Honzou Šebou 17 - 18 Václav Sekera
3 9 2015 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, II. díl 7 - 9 Josef Heptner
3 9 2015 Vozový park Vůz Fk/Fkg 10 - 14 Petr Študent
3 9 2015 Vozový park Vůz Post mr-a (b)/26 15 - 16 Petr Študent
3 9 2015 Zahraničí Vůz Post mr-a (b)/26 15 - 16 Petr Študent
3 9 2015 Zahraničí Roztříděno! Aktuality ze světa poštovních ambulancí 1 Petr Študent
3 9 2015 Muzeum O přednášce Vladimíra Vašků v Mnichově 20 Vladimír Vašků
3 9 2015 Muzeum O vlakové poště v Bavorské metropoli 20 Karel Pokorný
3 9 2015 Muzeum 27.6.2015 Den otevřených dveří na SPU Ostrava 02 21 - 23 Petr Študent
1 10 2016 Muzeum Z archivu MVP, Úřednická archeologie 1 Petr Študent
1 10 2016 Historie 60 let letadlové pošty, I. část 1919-1961 3 - 14 Petr Študent
1 10 2016 Letadlový park Poštovní Dakota OK-WBC, příběh jednoho letadla 15 - 16 Petr Študent
1 10 2016 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, III. díl 17 - 19 Jan Slezák
1 10 2016 Došlo poškozeno Železniční neštěstí u Valdova 19 - 20 Petr Študent
1 10 2016 Muzeum Výstavy MVP 2016 - program 21 Petr Študent
1 10 2016 Muzeum Plán první pětiletky splněn 22 Petr Študent
2 11 2016 Muzeum Z archívu MVP, úřednická archeologie 1 Petr Študent
2 11 2016 Historie 60 let letadlové pošty, II. Část 1961-1977 3 – 9 Petr Študent
2 11 2016 Došlo poškozeno Pošta nedoletela 11 – 14 Rudolf Roller
2 11 2016 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, IV. díl 15 – 18 František Štěpánek, Josef Heptner
2 11 2016 Muzeum Nová Studénka s novým lakem 19 – 21 Petr Študent
2 11 2016 Muzeum Muzeum vlp. V letadle 22 Petr Študent
3 12 2016 Historie 60 let letadlové pošty, III. Část 1977-1982 3-11 Petr Študent
3 12 2016 Filatelie Letadlová pošta ve filatelii 12 Petr Študent
3 12 2016 Filatelie Razítka letadlových pošt 13-14 Jaroslav Zemlov
3 12 2016 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, V. díl 15-19 Pavel Korbel
3 12 2016 Lidé Robert Astl, přednosta p.ú. Prha 6 20 Petr Študent
3 12 2016 Muzeum Novinka v Kněževsi 22 Petr Študent
1 13 2017 Muzeum Vlaková pošta na známce 1 Petr Študent
1 13 2017 Muzeum Brněnské poštovní jaro 1 Petr Študent
1 13 2017 Historie 60 let letadlové pošty, IV. Část 1972-1997 3 Petr Študent
1 13 2017 Pamětníci Létal jsem na OK 256 14 Pavel Kolátor
1 13 2017 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, VI. díl 17 Petr Študent

 

Vyhledávání

Muzeum vlakové pošty © 2009 Všechna práva vyhrazena.